Prof. Luigi Marinelli

Prof. dr Luigi Marinelli
(Rzym - Uniwersytet „La Sapienza” – Departament Studiów Europejskich, Amerykańskich i Interkulturalnych)


ur. 1956, od 1994 r. profesor zwyczajny, kierownik Katedry Języka i Literatury Polskiej na Uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie. Jest członkiem zagranicznym PAN i PAU, Tow. Lit. im. A. Mickiewicza oraz Komitetów czy rad redakcyjnych polskich czasopism naukowych („Pamiętnik Literacki”, „Prace Filologiczne – seria literacka”, „Post-scriptum polonistyczne”).

W 2007 założył i jest redaktorem naczelnym włoskiej publikacji rocznej „pl.it – Rassegna
italiana di argomenti polacchi”. W 2007 r. otrzymał złoty medal „Gloria Artis” Ministra Kultury RP. Jest autorem czy redaktorem kilku książek (tu też najnowsza włoska Storia della letteratura polacca, 2004 – tłum. pol. Historia literatury polskiej, 2009) i ponad stu rozpraw i szkiców na różne tematy polonistyczne i komparatystyczne. Interesuje się literaturą staropolską (zob. tu m. in. wydanie krytyczne anonimowego Adona i związaną z nim monografię „translatologiczną”, 1993 i 1997) i Oświecenia, ale także XIX-tego (studia o Mickiewiczu i Sienkiewiczu) i XX wieku (od futuryzmu i „trzech wariatów” do teatru Kantora, poezji Wata, itd.).

Obok stosunków polsko-włoskich i polsko-rosyjskich (zob. tu książka Tra Oriente europeo e Occidente slavo, 2008), ważne ogniwo jego badań stanowi teoria literatury, ze szczególnym uwzględnieniem problemów historii i historiografii literackiej, oraz teorii i praktyki przekładu
literackiego.
Instytut Filologii Polskiej
pl. Kopernika 11 45-040 Opole, Collegium Maius
tel. (48-77) 54-16-003  fax (48-77) 54-16-002
e-mail: kongres2012@uni.opole.pl

Sekretariat:
poniedziałek - piątek, godz. 9.30 - 13.30 pok. nr 203. (IIp)

dol