Neapolitański Uniwersytet L’OrientaleW ramach obchodów 60-lecia Katedry Języka i Literatury Polskiej na Neapolitańskim Uniwersytecie L’Orientale odbyła się w dniach od 26 do 29 września br. Międzynarodowa Sesja Naukowa, Przekład Dialogiem Narodów, poświęcona pamięci prof. Enrico Damianego, wybitnego filologa i tłumacza literatury polskiej oraz założyciela Katedry. Wzięli w niej udział poloniści z Polski, Francji i Włoch. Na uroczyste otwarcie Sesji przybył Ambasador RP przy Kwirynale, Michał Radlicki oraz Joanna Szwajcowska, Wicedyrektor Instytutu Polskiego w Rzymie.  

*
Uczestnicy Sesji Naukowej
(trzeci od prawej: Ambasador RP przy Kwirynale Michał Radlicki i obok Jolanta Żurawska)

Przy okazji rocznicy warto przypomnieć historię tego najstarszego ośrodka studiów językowych w Europie. 

Neapolitański Uniwersytet L’Orientale powstał w 1732 roku jako Collegio dei Cinesi, założony przez Matteo Ripa, który po powrocie z Chin stworzył szkołę języków wschodnich dla celów misyjnych, z czego wynikała jej cecha charakterystyczna: nauczanie języka mówionego, nie pisanego.

W czasach Rewolucji Francuskiej Collegio dei Cinesi został poddany sekularyzacji i obok orientalistyki zaczęto tu wykładać języki i kulturę krajów prawosławnych, czego wynikiem stała się zmiana nazwy na Real Collegio Asiatico Slavo-Serbo, zaś w roku 1953 został on przemianowany na Istituto Universitario Orientale.

Początkowo, w latach trzydziestych, istniał tylko lektorat języka polskiego, lecz już podczas drugiej wojny światowej Istituto Orientale poszczycić się mógł znakomitymi wykładowcami: przez pierwsze lata wykładał tam prof. Giovanni Maver, zaś staraniem jego następcy, Enrico Damianiego została utworzona w roku 1942 Katedra Języka i Literatury Polskiej.

  Prof. Enrico Damiani, znakomity slawista, krytyk literacki i wybitny tłumacz polskiej literatury, (zawdzięczamy mu m.in. piękne przekłady polskiej poezji) prowadził Katedrę do roku swej przedwczesnej śmierci.

 

prof. Enrico Damiani 

  Według oficjalnych danych na kursy języka i literatury polskiej jest obecnie zapisanych 62 studentów pochodzących z trzech wydziałów. Magistranci przygotowują swoje prace o profilu zarówno historyczno-literackim i lingwistycznym, jak i z zakresu stosunków międzynarodowych. Ostatnio w ramach współpracy z Uniwersytetem Warszawskim powstał wspólny projekt prac magisterskich (trzech w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW, trzech na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu w Neapolu) na temat Aspektów politycznych, gospodarczych i społecznych współpracy polsko-włoskiej w procesie integracji europejskiej.

Katedra od dawna organizuje konferencje i cykle wykładów wybitnych historyków, historyków literatury, lingwistów oraz historyków sztuki, polskich i zagranicznych. W ostatnim dziesięcioleciu działania te poszerzyły się jeszcze, gdyż zostały podpisane Umowy o współpracę z polskimi uniwersytetami: w r. 1989 z Uniwersytetem Warszawskim, w r. 1990 z Uniwersytetem Śląskim i w r. 2000 z Uniwersytetem Jagiellońskim.

I tak zorganizowane zostały wspólne konferencje, które zaowocowały tomami wydanymi w Neapolu.

Pracownicy Katedry wzięli udział w wielu inicjatywach naukowych polskich uniwersytetów, (między innymi w konferencjach).

Kierownictwo Instytutu dokłada ponadto wszelkich starań, aby nowy doktorat europejski z zakresu literatur porównawczych, w którym uczestniczy Uniwersytet Neapolitański, objął również doktorantów polskich uniwersytetów.

Katedra uczestniczy czynnie w działalności wydawniczej Departamentu, przede wszystkim w redagowaniu rocznika Annali dell'I.U.O., Sezione Slavistica, ważnej serii wydawniczej założonej przez prof. Nullo Minissiego i prof. Leona Paciniego.

 

prof. Jolanta Żurawska


Instytut Filologii Polskiej
pl. Kopernika 11 45-040 Opole, Collegium Maius
tel. (48-77) 54-16-003  fax (48-77) 54-16-002
e-mail: kongres2012@uni.opole.pl

Sekretariat:
poniedziałek - piątek, godz. 9.30 - 13.30 pok. nr 203. (IIp)

dol