Slawistyka na Katolickim Uniwersytecie w LeuvenSlawistyka na Katolickim Uniwersytecie w Leuven jest najmłodszą z belgijskich slawistyk, ale mimo swego młodego wieku od trzydziestu lat szczyci się najobszerniejszym programem polonistycznyn. Została ona założona w r. 1968. Dwa lata później wprowadzono do programu trzeciego i czwartego roku lektorat z języka polskiego i wykłady z historii literatury i kultury polskiej. W r. 1980 rozszerzono program polonistyczny o zajęcia z języka polskiego na pierwszym i drugim roku studiów oraz o wykład poświęcony historii Polski. Od tego samego roku akademickiego kierunek polski stał się drugim obowiązkowym kierunkiem na slawistyce (obok rosyjskiego). Przez ponad dwadzieścia lat zajęcia z języka polskiego, literatury i kultury polskiej prowadzili profesor Wojciech Skalmowski (do 1998 r.) i profesor. Zofia Goczoł-Klimaj (do 2003 r.). W r. 2000 do programu polskiego wprowadzono kilka nowych przedmiotów z zakresu języka polskiego, literatury polskiej i historii Polski. Prace magisterskie w zakresie specjalizacji polskiej (języka, literatury, historii, ...) napisało ok. 90 osób, a w r. 2003 odbyła się obrona pierwszego doktoratu poświęconego literaturze polskiej (na temat poezji Czesława Miłosza). W ostatnich latach polski program został znacznie wzbogacony, zarówno w zakresie przedmiotów językowych, jak i w zakresie przedmiotów z dziedziny „area studies”.

 

Pracownicy:

mgr Dorota Rysak, lektor języka polskiego (dorota.rysak@arts.kuleuven.be)

prof. dr Kris Van Heuckelom, wykładowca języka i literatury polskiej (kris@vanheuckelom.be)

 

strona domowa: http://www.arts.kuleuven.be/slavicInstytut Filologii Polskiej
pl. Kopernika 11 45-040 Opole, Collegium Maius
tel. (48-77) 54-16-003  fax (48-77) 54-16-002
e-mail: kongres2012@uni.opole.pl

Sekretariat:
poniedziałek - piątek, godz. 9.30 - 13.30 pok. nr 203. (IIp)

dol